Redaktion

Välkommen till redaktionen på AnnonsMarknan

AnnonsMarknan ska vara den självklara kommunikationsbäraren i sitt spridningsområde, och vi belyser det som händer och sker bland människorna i bygden – familjeliv, föreningsliv, näringsliv och kulturliv. Vi lyfter gärna fram kreativa krafter, både personer, företagsetableringar och föreningsliv samt är lyhörda för vad läsarna vill hitta i sin lokaltidning.

Det redaktionella arbete sker både genom journalistik och returinformation. All redaktionell text, med få undantag, har lokal anknytning till AnnonsMarknan:s spridningsområde.

AnnonsMarknan är politiskt neutral och strävar alltid efter att ge god allmän belysning. Vill vill också främja debatt med lokalt allmänintresse via debattartiklar och insändare och försöker alltid ge berörda parter möjlighet till genmäle i det som publiceras.

 

Har du några redaktionella tips du vill dela med dig?

Tipsa oss gärna i god tid eftersom vår redaktion har begränsade resurser.
Skicka ett mail till redaktion@annonsmarknan.se med ditt tips.

 

Personal

  • Lena Carlsson

    Journalist

    Tel. 0320-20 91 41

    E-mail: lena.carlsson@markbladet.se